10. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi 10. Olağan genel kurulunun ilk toplantısı 15.06.2019 tarihinde 11.00-17.00 saatleri arasında şube merkezinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 22.06.2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsü Makine Fakültesi B-501 Nolu Amfide Saat 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve Yoklama

2. Divan Kurulu’nun oluşturulması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması

5. İç Denetim raporunun okunması ve onaylanması

6. Yönetim kurulu Başkanının konuşması

7. Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış