2012-ÖSYS Sistem Kılavuzu Yenilendi

ÖSYM, YGS/LYS başvurularında kullanılan ve sınav siteminin anlatıldığı, “2012-ÖSYS Kılavuzunu” yeni kabul edilen 6287 Sayılı “Zorunlu Temel Eğitim” Kanun’una göre yeniden düzenledi.

2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde uygulanacak kuralları içeriyordu. Kılavuzda, “kılavuzda yer alan kuralların yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebileceği, böyle durumlarda izlenecek yolun ve sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ile gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgilerin ÖSYM’nin Internet sayfasından kamuoyuna duyurulacağı” ifade edilmişti.

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri YÖK tarafından yeniden düzenlendi.

Bu çerçevede 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan puan hesaplama, değerlendirme ve yerleştirmeye ilişkin temel ilke ve kurallar, ÖSYM’ce, söz konusu Kanunun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri uyarınca yeniden düzenlendi.

Adaylar, kılavuzun yeni haline www.osym.gov.tr sitesinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60094/h/2012osyssistemkilavuz6287kanun-29520121600.pdf adresinden erişilebilecektir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu Kılavuz esasları doğrultusunda yapılacak.

Değişenler Neler?:

1-      2012-ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları (OBP) dikkate alınır.

2-      100 üzerinden hesaplanan lise diploma puanları 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülür.

3-      Böylece en düşük OBP 250 en yüksek ise 500 olur.

4-      OBP alan farkı gözetmeksizin tüm ham puanlara 0,12 ile çarpılarak eklenir. Ham puanlar, Yerleştirme puanına dönüştürülür.

5-      Meslek liseliler kendi alanlarında ek puan verilen bölümleri tercih ederlerse OBP’leri 0,18 ile çarpılır.

Eskiye Göre Ne Değişti?:

1-      Böylece eskiden olduğu gibi her okulda en alttaki adaya 100 en üsttekine 500 verme, yani standart OBP uygulaması kaldırılmış oldu. Bu yanlış olmuş. Notlar objektif ve tüm Türkiye’de standart değil. Bu nitelikli okulları cezalandırmak gibi olmuş.

2-      Çıplak diploma puanları aynen (sadece 5 ile çarpılarak) doğrudan OBP’ye dönüştürülüyor. Bu yanlış olmuş. Notlar objektif ve tüm Türkiye’de standart değil. Bu nitelikli okulları cezalandırmak gibi olmuş.

3-      Okulların YGS puan ortalamalarının katılarak hesaplanan AOBP’den vazgeçilmiş oldu. Bu doğru bir uygulama. Bireysel yarışta kitlesel başarının katılması zaten saçmaydı.

4-      Alan ayrımı kaldırılmış oldu. Bu da doğru olmuş. Esas olan sınav başarısı olmalıydı. Farklı alanlardan gelenlerin önü de sınavlarda başarılı olabiliyorlarsa salt lise alanları nedeniyle kesilmemeliydi. Bu uygulama yerinde olmuş.