2014 Liselere Geçiş Sistemi

2014 Liselere Geçiş Sistemi

MEB Nabi Avcı  2014 Liselere Geçiş Sistemini açıkladı:

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınav sistemi Seviye Belirleme Sınavı SBS kaldırıldı.

8. Sınıfta, yıl içinde, Türkçe, fen, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü derslerinden düzenlenen okul sınavlarından her dönem biri MEB tarafından uygulanacak. Din kültürü derslerinden muaf olan öğrenciler için sosyal bilgiler testi uygulanacak.

Sınavlar mevcut sistemde dönem içinde yapılan sınavlardan farklı olarak “test” usulü ile gerçekleştirilecek.

1. yarıyıl sınavları aralık, 2. yarıyıl sınavları ise nisan ayında yapılacak.

Sorular, o güne kadar işlenen müfredattan sorulacak. Müfredatın tüm Türkiye’de eşgüdümlü gitmesi sağlanacak. Olası sorunlarda telafi sistemi devreye girecek.

Yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

Sınavlar 2 okul günü yapılacak. O günler okullar tatil olacak.

Değerlendirme sonucunda liseler yine puana göre öğrenci alacak.

Öğrencilerin kendi sınıflarında gireceği sınavların gözetmeni o sınıflarda derse giren öğretmenler olamayacak. Hangi öğretmenin hangi okulda görev alacağına il/ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek. Ancak öğrenciler, sınava kendi okullarında katılacak.

Sınavlardan herhangi birini kaçıran ancak geçerli mazeret sunacak öğrencilere, sınavı takip eden hafta telafi sınavı yapılacak. Ancak bu sınav merkezi olarak, 1 kereye mahsus düzenlenecek. Öğrenciler bu sınava kendi okullarında değil; il veya ilçe merkezlerindeki sınav salonlarında girecek.

Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı, 100 üzerinden Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden düzenlenecek sınavlardan hesaplanacak. Puanlar ders saatleri baz alınarak hesaplanacak.

Yılsonu Başarı Puanı YBP ortalaması 6-7-8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı ortalamasından hesaplanacak.

Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanın %70′i, 6-7-8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP ortalaması ise %30 katılarak Yerleştirmeye Esas Puan YEP hesaplanacak.

Sistem özel okulları da kapsayacak. Ayrı bir sınav en azından MEB tarafından yapılmayacak.