9 Aralık 2017 PDR İst. Şb. Genel Kurul Açıklaması

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi 9 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Genel Kurul sonrası Derneğimizin İstanbul Şubesinin yeni yönetimi belirlenecektir. Mesleğimizin zor günler geçirdiği bu günlerde farklı duygu ve düşünceler içerisinde olsak dahi mesleğin yürütücüleri olarak aynı amaç ve hedeflerle birlikte ve daha güçlü olmayı başarmalıyız.

PDR İstanbul şubesinin, mesleki alanımızın daha güçlü olmasında ve gelecekle ilgili kaygılarımızı azaltabilecek gücü olduğuna inanıyoruz. Bu güce destek vermek için Şubemize üye olan tüm meslektaşlarımızı yarın yapılacak olan genel kurulumuza davet ediyoruz.

Odak noktamız ayrımı gözetmeksizin mesleğimizin savunuculuğudur. Buna inanıyor ve PDR Genel Merkezinin sahada ve bürokraside alanımızın savunuculuğunu daha iyi ve daha güçlü yapabilmesi sizleri güç birliğine çağırıyoruz.

Türk PDR Derneği İstanbul Şube YK

Aşağıda 07.12.2017 Tarihinde Türk PDR Derneği Genel Merkezinin Şube Genel Kurul Öncesi Üyelikler ile ilgili açıklaması aşağıda yer almaktadır. Arkadaşlarımızın bilgisine sunarız.

From: ‘Türk PDR-DER’ via Türk PDRDER Şube Koordinasyon [mailto:pdrdersubekoordinasyon@googlegroups.com]
Sent: Thursday, December 7, 2017 1:12 PM
To: Şube Yönetim Kurulları <pdrdersubekoordinasyon@googlegroups.com>; Pdrderyonetim2016 <pdrderyonetim2016@googlegroups.com>
Subject: [pdrdersubekoordinasyon:987] Şube Genel Kurul Öncesi Üyelikler

Sayın Şube Yönetim Kurulları,

Şube Genel Kurulu öncesi tüzüğümüz gereği üyelik işlemleri; 

Tüzüğümüzün 30. Maddesi 3. fıkrası, “Genel Kurul toplanma kararı alındıktan sonra üye kaydı yapılamaz” ifadesi yer almaktadır. 

Yasal olarak bağlayıcı olan tüzük hükmü gereği, şubelerinizde seçme ve seçilme hakkı kazanabilecek üyelik işlemlerinin (yeni üye kaydı, nakil üyelik; başka bir şubeden başka bir şubeye geçiş ve fahri üyelikten asli üyeliğe geçiş dahil), şube genel kurul kararı öncesinde yapılması gerekmektedir. Şube genel kurul kararı alındıktan sonra, üyelik işlemleri yeni seçilecek yönetim tarafından yerine getirilecektir. 

Tüm şubelerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu şube genel kurulları geçirmelerini temenni ederiz.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Merkez Yönetim Kurulu

İletişim Bilgileri:
Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4
Kolej/ANKARA
internet adresi: www.pdr.org.tr
e-posta: pdrder@yahoo.com
Tel&Faks: 312 430 36 74
0553 173 23 89

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu