“Bilişsel İşlemlerden Akademik Becerilere …” İzmir ve İstanbul’da açılıyor

Nöropsikolojik Yaklaşımla Temellendirilmiş

PASS TEORİSİ

Bilişsel Müdahale Programı

Asenkronizasyon Eğitimi

TÜRK Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
İstanbul ve İzmir Şubeleri

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul ve İzmir Şubeleri işbirliği ile okul ortamında ya da sahada çalışan alan uzmanlarına yönelik, öğrenme ve öğrenme sorunlarına yeni bir bilişsel yaklaşım getiren ve bireysel eğitime gereksinimi olan çocukların desteklenmesini ”PASS Bilişsel Müdahale Eğitim Programı” açılacaktır.

Öğrenme performansı farklı olan çocuklara yönelik olan bu programın amacı; Bireyin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel eğitim programlarının hazırlanmasında yol gösterici olmasıdır.

Bu çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarının da etkin bir yoludur.

Arkadaşlarımızın ilgisine sunulur.

Derneğimize gelen talepler üzerine açtığımız bu program ile ilgili detaylar:

______________________________________

İstanbul

Eğitimi Düzenleyen Kurum Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul  Şubeleri
Tarih Ve Saat 1-2 Şubat 2017  09.00 – 17.00
Eğitim Süresi Toplam 16 akademik saat
Eğitim Ücreti 550 TL. / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyelerine*: 450,00TL
* Dernek üyesi olarak kayıt yaptırabilmek için 2015 ya da 2016 yılı üyelik aidatının ödenmiş olması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
Eğitim Yer: Daha sonra bildirilecektir.

Belge
• Katılımcılara Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi katılım belgesi verilecektir.

Kontenjan
• Eğitim kontenjanı alt sınır 25 üst sınır 40 kişi ile sınırlıdır.

Kayıt için: https://docs.google.com/forms/d/1ItXEmwwI8VAHaPEIIOfACEDJvSLXuGAOtZRj37ygJqU/viewform?usp=send_form

GSM.   0532 134 53 96, 0532 640 5182
T.         0212 351 00 60/158 dh.

Ödeme Bilgileri:

Ad-Soyad/Unvan               : TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

IBAN Numarası                  : TR600006701000000064968939

 

 

İzmir

Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiler:
Eğitimi Düzenleyen Kurum Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul ve İzmir Şubeleri
Tarih Ve Saat 30-31 Ocak 2017 09.00 – 17.00
Eğitim Süresi Toplam 16 akademik saat
Eğitim Ücreti 550 TL. / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyelerine*: 450,00TL
* Dernek üyesi olarak kayıt yaptırabilmek için 2015 ya da 2016 yılı üyelik aidatının ödenmiş olması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
Eğitim Yer: Daha sonra bildirilecektir.

GSM. +90 506 886 5735

Belge
• Katılımcılara Türk PDR Derneği İstanbul ve İzmir Şubeleri Şubesi katılım belgesi verilecektir.

Kontenjan
• Eğitim kontenjanı alt sınır 25 üst sınır 40 kişi ile sınırlıdır.

 

PASS Bilişsel Müdahale Programı ile İlgili ayrıntılar:

Eğitim programı hazırlarken sağlam bir teorik temelden hareket etmek zengin bir içerik oluşturma açısından gereklidir. Aksi takdirde yapılan çalışmalar rejimi bozuk akarsu gibi nereye gideceği belli olmayan ve öngörülemeyen tesadüfi değişimlerin faaliyetleri haline gelir. Böylesi çalışmaların kazanımını değerlendirmek de hiç kuşkusuz zordur. Çünkü amacı iyi tanımlanmamış etkinliklerin hangi kazanıma hizmet edeceği de bir muammadır.

Bu nedenle programı hazırlarken güncel bir teorik yaklaşımı (PASS) ölçüt aldık. Temel inancımız en pratik bilgilerin kazanımının ancak ve ancak neyi kazandırmak istediğini çok iyi tanımlayan bir teorik yaklaşımla mümkün olabileceğiydi.  Bu fikirden hareketle teorik temeli olan bilgileri kullandık. Ayrıca, biliyorduk ki en teorik bilgi aslında aynı zamanda pratiğe en kolay dönüştürülebilen bilgidir, yani en pratik bilgidir. Bu amaçla, yola çıktığımız teorik yaklaşımın ölçme araçlarından (CAS) yararlanarak bilimsel verilerle değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerin bilişsel işlem performanslarındaki gelişimsel değişimleri değerlendirdik. Bu yolla yaptığımız uygulamaların bilimsel temelli olup olmadığından da emin olmuş olduk. Bu çalışmalar sırasında rehberlik servisleri ile birlikte hareket ettik. Psikolojik danışmanlarımızın özellikle öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını değerlendirme amaçlı çalışmaları programlama çabalarımız için yol gösterici olmuştur.

Bu program için hazırladığımız etkinliklerin öncelikli amacı ne sadece bilişsel işlem alanlarında değişim yaratmak ne de belirli akademik beceri alanlarında bilgi birikimi yaratmaktır. Tüm bunların yanı sıra aynı zamanda o bilgiye ulaşma konusunda kullanılabilecek bilişsel işlemlerdeki performansı da arttırmaktır. Bu amaçla akademik alana katkı sağlayacak faaliyetler de programa dâhil edilmiştir. Bu tür faaliyetler ile bilişsel işlemlerdeki performansı destekleme çabamızın tesadüflere kalmaması için teorik yaklaşımdan hareketle bir sınıflama da yaptık. Bu sınıflamanın adeta bir alışveriş listesi gibi birbirinden kopuk olay ve olgular listesine dönüşmemesi için birbiri ile ilişkilendirilebilen bütüncül (Holistic) faaliyetlere yer verdik. Ölçüt olarak yararlandığımız teorik yaklaşıma göre sınıf içine taşıyabileceğimiz akademik alana yönelik katkı faaliyetlerini sınıflarken bir diğer amacımız eğitimcilere eğitimdeki olanakları gösteren bir panoramadan yararlanma olanağı sunmaktır. Bu yolla eğitimciler ne amaçla hangi tür faaliyetlerden yararlanılabileceğinin örneklerini görebilecekler ve kendi yaratıcılıklarını göstermek için de bir yol haritası olarak bakabileceklerdir.

Söz konusu çalışmalar sadece bilişsel işlem alanlarında performans kaybı yaşayan öğrencilere yönelik olmayıp aynı zamanda bilişsel performansı yüksek ancak bilişsel işlem alanları arasında eşgüdümsüzlük (asenkronizasyon) sonucunda gerçek performanslarını sergileyemeyen öğrencilerin gerçek performanslarını sergilemelerine yönelik de hazırlanmaktadır. PASS Teorisinde her ne kadar ayrı bilişsel işlem alanları birbirinden bağımsız ve ayrı bilişsel işlemler olarak tanımlansa da beynin çalışma düzeninin bütüncül (Holistik) olması nedeni ile tüm bilişsel işlem alanları birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinden de doğal olarak etkilenmektedirler.

Bilişsel işlem alanları arasındaki farklılıklar bu bütüncül yaklaşım ile tutarlı olmayan puanlarla izlendiğinde bilişsel performansı olumsuz etkilerken birbiri ile tutarlı puanlar ise bilişsel performansa olumlu yansımaktadır. Bu nedenle üstünlere yönelik bilişsel müdahale amaçlı programlarda bilişsel işlemler arasındaki performans farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması bilişsel işlem alanlarından daha verimli yararlanılması adına amaçlanmalıdır. Örneğin, bilginin üretimi ve kontrolü ile tanımlanan planlama işlemi ile bilginin bir bütünlük içinde işlendiği, verilenler arasındaki ilişkilerden yararlanıp istenilen sonuca ulaşmayı sağlayan ve analitik bağlantılar kurduran eşzamanlı bilişsel işlem alanlarındaki performans dikkate dayalı bilişsel işlem alanı ile tutarlı performansla izlenmediğinde özellikle akademik içerikli çalışmalarda hata yoğunluğu artacaktır. Üstelik bu durum sadece üstünler için değil tüm alt gruplar için geçerlidir.

Bu duruma bir başka örnek vermek gerekirse; eşzamanlı bilişsel işlem alanı ile temsil edilen verilenlerden yola çıkarak ve analitik bağlantılar kurar istenilen sonuçlara ulaşma becerisi öğrencinin ardıl bilişsel işlem performansının adeta bilgiyi alırken yolda  döktüğü yani bilginin su üstündeki yazı gibi çok çabuk kaybolduğu bir hafıza performansı sergilediği durumda çok çabuk unutma davranışı görülebilecektir. Bilişsel işlemler veri tabanında harekete geçerek çıktı verebilirler. Bu durumda bir öğrenciden öğrenme ürünü olan çıktıları görmek sadece bilginin çok iyi işlenmesi (kristalize edilmesi) ile sınırlı olmayıp güçlü bir hafıza desteğinin de gerekli olduğu aşikardır. Üstelik bu veriler nihai olarak bir üretken düşünme zemini oluşturmadığında da kalıcı olmada konusunda sıkıntı yaratacaktır. Tam da bu noktada organizasyonel tepkiler bütünü olarak kavramsallaştırabileceğimiz planlama temelli bilişsel işlem performansına ihtiyaç duyulacaktır.

Bir sınıfta hem üstün, hem normal  zihinsel performansa sahip, hem de öğrenme problemi yaşayan öğrenci olabilmekte ve her bir farklı alt gruptaki öğrencilerde bilişsel işlemler açısından öğrenmeyi güçleştiren bir neden olarak bilişsel işlem alanları arasında eşgüdümsüzlüğe rastlanabilmektedir. Bu nedenle öğrenme ve öğrenme sorunları için bilişsel içerikli bir müdahale programı oluşturulurken tanılardan çok bilişsel işlem performanslarından ve bilişsel işlemlerin kendi içindeki tutarlılığından yola çıkmak daha doğru olacaktır.

Söz konusu program bu verilerden yola çıkarak hazırlanmış ve özgün bir programdır. Daha ayrıntılı bilgi almak için derneğimiz İstanbul şubesi ile bağlantı kurulabilir.