Birlikte Daha Güçlüsün PDR!

“Güçlü Şube Güçlü PDR” diyerek çıktığımız yolda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi olarak ülkemizin umudu olan çocuklarımızın, gençlerimizin daha sağlıklı yetişmesi, aynı zamanda toplum ruh sağlığının temel unsurlarından biri  olan mesleğimizin korunması ve güçlenmesi amacıyla sizleri şubemizde yapılacak çalışmalara davet ediyoruz.

Mesleki açıdan hassas ve sancılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde,  şüphesiz ki davetimizin öncelikle biz meslek mensuplarına daha sonra etki alanımızdaki tüm insanlara katkı sunacağına inanıyoruz. Bu noktada sizlerin çalışma ve  desteğini önemsiyoruz. 11 farklı alanda oluşturduğumuz çalışma birimlerimize “Birlikte Daha Güçlüsün PDR” sözünü benimseyen, aktif katılım sağlayacak tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

 

ÇALIŞMA BİRİMLERİ GÖREV TANIMLARI
1.     Proje Hazırlama Birimi

 

-PDR Alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası başvuru kabul eden kurumlara (Bakanlıklar, Belediyeler, STK’lar ve diğer kurumlar ) proje başvurusunun hazırlanması ve yürütülmesi
2.     Ar-Ge/ Bilimsel Yayın Hazırlama ve Koordinasyonu Birimi -PDR alanı ile ilgili bilimsel temelli araştırmaların yapılıp istatistiki sonuçlar halinde raporlaştırılması.

-Dergi, e dergi, makale,broşür, kitap  vb yayınların hazırlanıp sunulması

3.     Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi – Travma, afet ve kriz durumlarına müdahale edilmesi

– Bu gibi toplumsal olaylarda dernek adına görüş bildiren bir açıklama yapılması

– Konu ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmaların planlanması

– Birimde çalışacak kişilere gerekli eğitimlerin verilmesi

– İlgili birimlerle işbirliği yapılması

 

4.     Okul Psikolojik Danışmanlığı Birimi -Her okul türü ve kademesi için gerekli olabilecek doküman, dosya, seminer çalışmaları ve benzeri çalışmaların hazırlanması ve alan çalışanlarıyla paylaşılması

– Kariyer danışmanlığı çalışmalarının organize edilmesi

5.     Meslek Haklarını Koruma ve Mesleki Etik İlkeleri Değerlendirme Birimi – Gerekli mevzuat ve etik ilkeler üzerine çalışmalar yapılması

– Alan çalışanlarının yaşadığı mesleki zorluklara yönelik danışmanlık yapılması

– Hukuki değişim ve gelişmelerin takibinin yapılması

6.     Eğitim Çalışmaları Birimi -Mesleki gelişim noktasında workshop, atölye çalışması, seminer, kongre vb. eğitimlerin düzenlenmesi
7.     Kültür Sanat Etkinlikleri Birimi  

-Alan mensuplarının işbirliği ve motivasyonlarının artması için kültür-sanat etkinliklerin organize edilmesi

 

8.     Dezavantajlı Gruplarla Çalışma Birimi -LGBT, suça sürüklenenler çocuklar, mülteciler, bağımlı bireyler, çocuk işçiler, çocuk yaşta evlenenler vb. dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturulması ve sosyal sorumluluk çalışmalarının yapılması

-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması

 

9.     Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi – Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında çalışmaların hazırlanması ve projelerin yürütülmesi

– Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanması

 

10. Halkla İlişkiler ve Basın-Medya Yönetimi Birimi – Basın ve medya araçlarının etkin kullanımın sağlanması

– Gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve görüşmelerin yapılması

11. Mesleki Tanıtım Birimi -PDR öğrencilerine yönelik mesleki tanıtım toplantılarının yapılması

-PDR çalışanlarına yönelik mesleki paylaşım gruplarının kurulması

-Alanın görünürlüğünü arttırmak adına (anne babalara, eğitimcilere, öğrencilere) çeşitli konularda seminer, söyleşi vb düzenlenmesi

-Alan çalışanlarına yönelik kurum ziyaretlerinin yapılması

 

 

 

ÇALIŞMA BİRİMLERİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.