Etik Sorunlarında Psikolojik Danışmanın Hukuk Bağlamı Rehber Öğretmenlerimizin Katılımı İçin İzin Yazımız

 

Konu                           : Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Konferans Düzenlenmesi Talebi

Sayı                              : 2016 /02

 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

ANKARA CADDESİ NO.2 A/BLOK

CAĞALOĞLU FATİH /İSTANBUL

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu, Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 22 Nisan 2016 Cuma günü, 14.00-17.00 saatleri arasında bir panel ve 06 Mayıs 2016 Cuma 10:00-17:15 saatleri bir sempozyum gerçekleştirme kararı almıştır. Çalışmalarımız akademisyenler ve alanda çalışan deneyimli meslektaşlarımızca yürütülecektir. İçerikleri meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak yapmakta oldukları çalışmalara ışık tutabilecek bu iki çalışma belirtilen tarihlerde ilimizin resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan meslektaşlarımızın katılım ve yararlanmaları düşünülerek hazırlanmış katılım ücreti olmayan etkinliklerdir.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesinin, Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir

Üniversitesi’nin katkıları ve ev sahipliklerinde planlanan 22 Nisan 2015 tarihli ilk çalışma olan panel “Etik Sorunlarda Psikolojik Danışmanın Hukuk Bağlamı” başlığıyla ve ekte sunulan program içeriğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde; 06 Mayıs 2016 tarihli ikinci çalışma olan sempzoyum ise “Değişen Dünyada Psikolojik Danışmanın Kültürel Bağlamı Sempozyumu” başlığıyla ve ekte sunulan program içeriğiyle Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Katılım belgesi almak isteyen meslektaşlarımızın çalışmalardan 30 dakika önce çalışma mekânlarında bulunacak olan masalardaki listelere isim yazdırmaları, çalışma bitiminde ise belgelerini almaları planlanmıştır.

 

İlimizde resmi ya da özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan Psikolojik Danışmanların bu çalışmaya katılabilmeleri için Okul Yöneticilerinin ve ilgili rehber öğretmenlerin ekte program bilgileri bulunan çalışmalar hakkında bilgilendirilmeleri ve katılmalarının teşvik edilmesi hususunu olurlarınıza sunarım.

 

Bilgilerinize ve onayınıza arz ederim.

 

 

 

Alparslan DARTAN                                                                                                                   

Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı

 

 

 

Ek.1: Etik Sorunlarda Psikolojik Danışmanın Hukuk Bağlamı Paneli Programı

Ek.2: Değişen Dünyada Psikolojik Danışmanın Kültürel Bağlamı Sempozyumu Programı

Ek.1

 

Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

İstanbul Şubesi’nin işbirliği ile

Etik Sorunlarda Psikolojik Danışmanın Hukuk Bağlamı Paneli

 

Tarih: 22 Nisan Cuma, 14:00-17:00

Mekan: Boğaziçi Üniversitesi

Albert Long Hall, Büyük Toplantı Salonu

 

Program

 

13:30 – 14:00 Kayıt (Çıkışta katılım belgesi almak için gereklidir.)

 

14:00-15:15 I. Yarı: Kavramsal çerçeve

Okullarda en sık karşılaşılan etik sorunlar, Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi.

Psikolojik danışmanın etik ikilemleri: Nitel bir çalışma, Yrd. Doç. Rahşan Çetinkaya, Uludağ Üniversitesi.

Bir direnç nesnesi olarak okul psikolojik danışmanının TCK kapsamındaki ihbar ve bildirim yükümlülüğü, Doç. Dr. Aynur Gümüş, Bahçeşehir Üniversitesi.

 

15:15-15:30 Çay/Kahve Molası

 

15:30-17:00 II. Yarı: Uygulamalar

Çocuk cinsel istismarının bir ceza hakimi gözünden değerlendirilmesi, Aylin Dişbudak, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi.

Çocuk koruma kanunundaki danışmanlık tedbirleri, Adli bilimler doktor adayı Eğit. Bil. Uzm. Ayhan Erbay, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi pedagog ve sosyal çalışanı.

Çocuk ihmal ve istismarının adli ve psikolojik boyutları, Adli bilimler doktor adayı, Adli Sosyal Bil. Uzm. Ezgi Ildırım, İstanbul AREL Üniversitesi Araş. Gör.

 Ek.2

 

Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

İstanbul Şubesi’nin işbirliği ile

Değişen Dünyada Psikolojik Danışmanın Kültürel Bağlamı Sempozyumu

 

Tarih: 6 Mayıs Cuma, 10:00-17:15

Mekân: Bahçeşehir Üniversitesi, B Konferans Salonu

Program

 9:30 – 10:00 Kayıt (çıkışta katılım belgesi almak için gereklidir.)

10:00 – 10:10 Açılış konuşması, Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü.

10:10 – 10:30 Neden buradayız?

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi,

Doç. Dr. Özlem Karaırmak,  Bahçeşehir Üniversitesi,

Uzm. Psik. Dan. Fulya Kurter, İstanbul Psikodrama Enstitüsü.

10:30 – 10:45 Kültürel duyarlılık geliştirmek, Prof. Dr. Jacqueline Mattis, University of Michigan  (video kaydı – Türkçe altyazı).

10:45 – 11:00 Çay/Kahve Molası

11:00 – 12:00 Panel I: Çokkültürlü psikolojik danışman eğitimi.

Psikolojik danışmada evrensellik ve yerellik, Prof. Dr. Özgür Erdur Baker, ODTÜ.

Psikolojik danışmanlar için çokkültürlü yeterlikler, Doç. Dr. Yelda Kağnıcı, Ege Üniversitesi.

12:00 – 12:30 Yansımalar I: Psikolojik danışmanların öz-farkındalığı, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bulgan, MEF Üni.

12:30 – 13:30 Yemek Molası

13:30 – 15:00  Panel II: Özel gruplarla çalışmak.

Okul psikolojik danışmanı olarak farklı kültürlerle çalışmak, Şükriye Çelebi ve Sıraç İpek, okul psikolojik danışmanları, Diyarbakır.

Psikolojik danışmanlığın penceresinden LGBTİ, Dr. Ezgi Toplu Demirtaş, Kocaeli Üniversitesi.

Kapsayıcı psikolojik danışma, Yrd. Doç. Dr. Hande Sart, Boğaziçi Üniversitesi.

15:00-15:15  Çay/Kahve Molası

15:15 – 16:45 Panel III: Okul psikolojik danışmanlarının karşılaştığı zorluklar.

Eğitim politikalarında farklılaşan ihtiyaçlar ve kültürel yansımalar,

Uzm. Psi. Dan. Şenol Demirhan, MEB.

Kültürel çeşitlilik ve uygulamaya yansımaları, Psi. Dan. Yalçın Yılmaz ve Ps,. Dan. Zehra Kahraman, Ümraniye RAM.

Suriyeli çocuklarla çalışmak, Kübra Aldıkaçtı Argun, Okul Psi. Dan., Ümraniye.

16:45 – 17:15 Yansımalar II: Psikolojik danışmanların kültürel kucaklayıcılığı, Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş, ODTÜ