BAŞKAN


ALPASLAN DARTAN – İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

TÜRK Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi olarak amacımız;

  • Psikolojik Danışmanların, haklarını korumak ve mesleki dayanışmasını sağlamak,
  • Mesleğin, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak ve etkinlik alanlarını genişletmek,
  • Psikolojik Danışmanların bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak,
  • Psikolojik Danı��manların, mesleğin, yasal ve etik ilkelerini gözeterek çalışmalarını sağlamak ve aykırı davranışları önlemek,
  • Eğitim, kariyer rehberliği, mesleki rehberlik, ruh sağlığı, evlilik ve aile ile rehabilitasyon alanlar��nda hizmetler sunmak ve bu konularda e��itimler vermektir.

Derneğimiz bu amaçla kurulmuş, TC. Bakanlar Kurulu Kararı ile de TÜRK ibaresini almış, kamu yararı güden kurumlar arasına girmiş bir dernektir.

10 Ocak 2012 tarihli Dernekler Masası Kararınca, 21 Aralık 2013’te gerçekleşen Olağan Genel Kurulda, 2013-2015 Dönemi için, sizlerin katılımı ve oyları ile seçilen  Oktay Aydın  (EGK Eğitim Gelecek Kariyer Portalı), Nilgün Aktaş, (MEF Okulları), Sibel Özbilgiç Özer (Hisar Okulları),  Ali Akdoğan(Taş Mektebi İÖO), Mehmet Artıran (Terakki Vakfı Okulları) ve Cem Çağın (Terakki Vakfı Okulları) arkadaşlarımdan oluşan  Asil Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu dönem hizmete talip olduk.

Sizlerin katılımcı olduğu bir yönetim anlayışının gerçekleşmesini arzu ediyoruz.

Bu web sitesi ile sizlerle iletişimimizin daha etkin olacağını düşünüyoruz. Değişik alanlarda gereksinim duyabileceğinizi düşündüğünüz eğitimleri etkinlikleri bir bir yaşama geçireceğiz ve buradan da duyuracağız.

Bize güvenen öğrenci, veli, eğitimci, eğitim yöneticisi ve tüm kamuoyuna, sağlıklı danışmanlıklar yapabilmemizi dilerim.

Sevgilerimle.

Alpaslan Dartan

alpdartan@gmail.com