Kamuoyuna Duyuru

Bilindiği gibi Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal önderimizin kaybını andığımız bu güne yeni bir kayıp eklenmesini üzüntüyle karşıladık.

İstanbul Şube olarak, tüm girişimlerimizde olduğu gibi, doğrudan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkezi ile işbirliği altında, yeni Yönetmelik taslağı hakkındaki düşüncelerimizi çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak kabul edilen Yönetmelik mesleki kabul çerçevemiz dışında olmuştur.

Bu Yönetmeliğin yaşama geçmesiyle, yarım yüzyılı aşkın Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin eğitim sistemine getirdiği tüm kazanımlar yitirilmiş; başta öğrenciler ve ebeveynler olmak üzere ilgili tüm taraflar, eğitim sistemi ve dolayısıyla toplum zarar görmüş olacaktır. Şöyle ki, bu Yönetmelikle;

Okullarda yaşanıp psikolojik etki boyutları taşıyan her türlü adli ve idari olayların ortaya çıkarılması, bir daha yaşanmaması için önlem alınması ve gerçekleşmesi sonrası psikolojik desteği; maalesef toplumumuzda sıklıkla yaşanan şiddet ve cinsel istismar, akran baskısı, uyuşturucu bağımlılığı, intihar eylemi gibi acil konularda okul içindeki tek psikolojik destek anlamına gelen öğrenci kişilik hizmetleri okul sisteminden silinmiş olacaktır.

 

Okul psikolojik danışmanları okullarda sayıları nedeniyle azınlıkta kalan bir meslek grubudur, görevleri öğretim değil, eğitim alanındadır. PDR hizmetleri özeldir ve tam da bu özellikleriyle okullarda güvenlik supabı işlevi görür. Öğrencilere en iyi eğitsel ortamın sağlanmasında yalnızca öğrenci ve velilerle değil, tüm okul personeli ile bu yönde işbirliği halinde çalışmak üzere zaten sürekli nöbet halindedirler. Kendilerine gerçek mesleki rolleri ile bütünüyle ters düşen nöbet ve belleticilik gibi öğretim ya da disipline ilişkin görevler verilmesiyle, bu özel ve özgün eğitsel katkı bütünüyle ortadan kalkacaktır.

 

Okullarda ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) çalışabilmek üzere özgün mesleki eğitim ve kimlik kazanarak psikolojik danışma yapmaya hak kazanmış tek meslek grubu olan okul psikolojik danışmanı adı çıkarılarak, meslektaşlarımız gerçek sahibi oldukları ve tanımda halen yer alan psikolojik danışma hizmetinden koparılacak, indirgendikleri “rehber öğretmen” iş ünvanına potansiyel olarak alan dışı personel ataması yapılmasının yolu açılacaktır.

Yukarıda özetlenen nedenlerle, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği okullarımızda kaynak kısıtlılığı nedeniyle ideal olmasa da yapısal olarak dengeli duran var olan sistemi bozmuştur. Kendi içinde de tutarlığı olmayan ve 2017 yılı gereksinimlerinin çok gerisinde kalan bu Yönetmeliğin, yol açabileceği olası sakıncalar dikkate alınmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Oysa yeni Yönetmelikten hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi yolunda düzenlemeler beklerdik. Örneğin, kaldırılması gereken uygulama, okul psikolojik danışmanı olmayan okullara ek görevlendirmedir. Açığı olan diğer personel değil, “rehber öğretmen” üzerindeki bu uygulama hem haksızdır hem de zaten yüksek öğrenci nüfusuna verilen kısıtlı hizmetlerin içini boşaltmaktadır. Dolayısıyla, özellikle devlet okullarında okul psikolojik danışmanının “fazlalığından” söz edilemez, kadro eksikliği olan okullardan söz edilebilir ki Yönetmeliğin bu nüfusun haklarını koruma önlemi alması beklenir.

Özetle, alan dışı atamalara zemin hazırlayan ve psikolojik danışma unvanını ve işlevini ortadan kaldıran bu Yönetmeliğin yargıdan döneceğine inanıyoruz. Yönetmeliğin iptali için her türlü yasal ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı, Genel Merkezimizi destekleyeceğimizi üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız. Okul psikolojik danışmanlarının geri kazanacakları liyakat hakları ile asıl kazanan, yaşadığımız çağın gerektirdiği yetkinlikçi eğitim olacaktır.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

İstanbul Şube Yönetim Kurulu