Karne fobisinde fiziksel belirtilere dikkat!

Alpaslan Dartan (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi Başkanı)

Karne fobisi, okul çağında bulunan çocukların kendilerini korunmasız ve yalnız hissettiklerinde ortaya çıkan bir durum. Karnesine aile ve çevresinin vereceği tepkinin farkında olan çocuklar bunlara yanıt verecek güçte olmayabilir. Bu nedenle çaresizlik hissi yaşarlar. Okulöncesine başlayanlarda okul fobisi olarak baş gösteren duygu durumu, özellikle ortaokul ve lise düzeyinde karne fobisine dönüşebiliyor. Korkuyu kaygı ve endişe durumlarında başa çıkılamaz bir duygu olarak tanımlamak mümkün. Aynı zamanda vücutta bazı fiziksel belirtileri de görülür. Tıkanma, boğulma, kalp çarpıntısı, terleme, mide ağrısı, titreme, ishal, kabızlık, el ve ayak parmaklarının soğukluğu, baş ağrısı bunlardan bazıları. Korkunun gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi durumunda ilk yapılması gereken şey ise psikolojik süreçlerin kontrol altına alınabileceği bir ortam hazırlamak olmalı. Psikoterapi yaklaşımları korku ve kaygının giderilmesinde kişinin bakış açısını değiştirir.

Öğretmenlere de çok iş düşüyor

Çocukların kişilik özellikleri 3-10 yaşları arasında belirginleşmeye başlar. Sosyal ve duygusal alanda desteklenmiş, olumlu iletişim becerileri kurmayı öğrenmiş olanlar başarı ve başarısızlıklarının sorumluluğunu alabilir. Ama özgüveni, farkındalığı ve sorumluluk bilinci yeterli olmayan çocuklardan daha fazla yakınma duyarız. Karne, öğrencinin çalışmalarını belirleyen bir değerlendirme sürecidir. Hem çocuklar, hem anne babalar için. Bu nedenle kırık notlarla karşılanan ebeveynlerin kendi tutumlarını da gözden geçirmelerinde yarar var. Çocukların birçoğu akademik başarısızlıklarında ailelerini yanlarında değil, karşılarında buluyor. Bunun sonucunda da sosyal ve duygusal açıdan yeterince beslenmeyen çocuklar yetişiyor. Öğretmenlere de bu anlamda çok iş düşüyor. Öğrencilerin olumlu özelliklerini destekleyici yaklaşımların yanı sıra geliştirilmesi gereken yönlerle ilgili de belirleyici olmaları gerekiyor. Başarısızlık nedenlerini iyi analiz etmiş bir öğretmenin öğrencisiyle kuracağı diyaloglarla geliştirecekleri stratejiler de artacaktır.