Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

Sosyal hizmet, psikoloji sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati gözetmen eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilirler. Lisans programını tamamlamış olmak ve sertifika şartı aranacaktır.

Kimler Meslek Elemanı Olabilir?

Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmaları, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. Ayrıca, Psikoloji, tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik lisans programını tamamladıktan sonra bu alanların birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar meslek elemanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Aile Danışmanları Nerede Çalışabilirler?

Sertifika almaya hak kazanmış kişiler Özel Aile Danışma Merkezi açabilecekleri gibi Özel Aile Danışma Merkezlerinde de çalışabilirler.

Aile Sosyal Destek Danışmanlığı Nedir?

Aile Sosyal Destek Danışmanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yer alan ve hane ziyareti yaparak, yerinde durum tespiti yaptıkları birey ve ailelerin, sosyal hizmet ve sosyal yardımın yanı sıra, sağlık, eğitim ve istihdam başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini ifade etmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın personel alımlarında Aile Danışmanlığı sertifikası şartı aranacak mı?

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından “Aile Danışmanlığı” sertifikası kursları açılmaktadır. Bu bağlamda “Aile Danışmanlığı “ sertifikası alan kişilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında işe alımlarda öncelik verileceğine dair bilgiler verilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde özel hizmet alımı (güvenlik görevlisi vb.) dışında tüm personel KPSS puanı ve mülakatla alınmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Aile Danışmanı unvanı adı altında personel istihdam etmemektedir.