ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRELERİ

KONGRE TARİH YER
VI. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 17-19 TEmmuz 2009 Uludağ Üniversitesi
Bursa
V. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 10-12 Temmuz 2008 Çukurova Üniversitesi
Adana
IV. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 12-14 Temmuz 2007 İnönü Üniversitesi
Malatya
III. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 12-14 Temmuz 2006 Ankara Üniversitesi
Ankara
II. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 12-14 Temmuz 2005 Selçuk Üniversitesi
Konya
I. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 6-7 Temmuz 2004 Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul

* 2004 yılından itibaren her yıl tekrarlanır.