ULUSAL PDR UYGULAMALARI KONGRELERİ

KONGRE TARİH YER
II. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi 18-20 Haziran 2008 Selçuk Üniversitesi
Konya
I. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi 21-23 Eylül 2006 Mersin Üniversitesi
Mersin

* 2006 yılından itibaren 2 yılda bir tekrarlanır.