Bir Müdahale Yöntemi Olarak Multimodel Yaklaşım (Basic ID) Eğitimi (2 Ekim 2020)