25 KASIM Dr. Öğrt. Üyesi  Hilal Eyüpoğlu: Ana akım psikolojik danışma kuramlarının kadına yönelik şiddete bakışı, sorunlu yönleri söyleşisi başvuru formu