Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yeni Atama

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yeni Atama

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Celil Güngör atandı.

 

Celil Güngör:

 

1961 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. (1988)

1991-2000 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümünde çalıştı. Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi ve Sosyal Psikolojisi dersleri verdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Necmettin TOZLU ve Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ ile sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı yaptı. (2003-2005)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda İstanbul Denetim Komisyonu Başkanlığı, APK Uzmanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği yaptı. (2005-2008)

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. (2008-2014)

Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Tüm Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonunda uzman olarak görev yaptı. (2012)

Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacı ile kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonunda uzman olarak görev yaptı, komisyon raporlarının yazımına katıldı. (2013)

YAYINLARI

Mavera, İlim ve Sanat, NTV Tarih, Atlas Tarih-Türk Dili TYB Akademi dergilerinde edebiyat, tarih ve sosyoloji alanlarında çeşitli yazıları yayımlandı.

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı 1990-2007, TYB yayınları Ankara

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni,  TYB Yayınları 1992 Ankara

Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, 1997 Van

Bahçesaray’da Sosyal Yapı Araştırmaları, (A. Emre BİLGİLİ ile) 2005 İstanbul

İslam Kültür Atlası (İsmail Reca Faruki) çeviri denetimi, 1990 İstanbul

Birinci ve İkinci Üsküdar Sempozyumu Bildirileri,  2003-2004 Üsküdar Belediyesi Yayınları 2005 İstanbul

Taşköprü’den İstanbul’a, Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprüzadeler Sempozyumu, 2007 Ankara

Yoksulluk Sempozyumu, 2008 İstanbul

Uluslararası Mevlana Sempozyumu Bildirileri, 2010 İstanbul

GÖREV YAPTIĞI KURUL VE KURULUŞLAR

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Başkan Yardımcılığı, 1992 ve 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği, 2005-2007

 

UNESCO Türkiye Milli Komitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Komisyonu Üyeliği,  2005-2007