”PASS Bilişsel Müdahale Eğitim Programı” yapılan sertifika töreni ile tamamlandı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi olarak, Okul ortamında ya da sahada çalışan alan uzmanlarına yönelik, öğrenme ve öğrenme sorunlarına yeni bir bilişsel yaklaşım getiren ve bireysel eğitime gereksinimi olan çocukların desteklenmesini amaçlayan ”PASS Bilişsel Müdahale Eğitim Programı” 23-30 Ekim tarihlerinde tamamlandı

Öğrenme performansı farklı olan çocuklara yönelik olan bu programın amacı; Bireyin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel eğitim programlarının hazırlanmasında yol gösterici olan eğitim programımız alan uzmanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2. Gün eğitimi sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

TÜRK Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
İstanbul Şubesi

pass3 pass1