PASS TEORİSİ EĞİTİMİ

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi tarafından iki gün süreli “PASS TEORİSİ EĞİTİMİ” düzenlenmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin tarafından  verilen “PASS TEORİSİ EĞİTİMİ” ne 21 uzman katılmış ve katılım sertifikalarını almışlardır.

16 akademik saat süren iki gün süreli eğitim Bahçeşehir Üniversitesi”nde gerçekleştirilmiştir.

Eğitim fotoğrafları;

 

 

.

PASS Bilişsel Müdahale Programı

 Öğrenme ve öğrenme sorunlarına yeni bir bilişsel yaklaşım getiren ve bireysel eğitime gereksinimi olan çocukların desteklenmesini amaçlayan; “PASS Bilişsel Müdahale Programı” konulu eğitim derneğimiz tarafından verilecektir.

Õğrencilerin bilişsel performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen farklılıkları oluşturan değişkenlerin tanımlanması tüm eğitimsel çalışmalar için gereklidir. Bireyin öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz bireysel farklılıkları oluşturan değişkenlerin tanımlanması bireysel eğitimin programlanması çalışmalarına yol gösterici olacaktır. Bu çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarının programlanmasına ışık tutacaktır. Bu çalışmalar; gelişim destek amacı ile “Global Tasks” ve akademik hayata destek amacı ile “Bridging Tasks” şeklinde sınıflanmaktadır.

 

Õğrenme alanındaki yeni bilişsel yaklaşımlar, bu yaklaşımlara dayanılarak geliştirilmiş  Nöropsikolojik temelli bir teori (PASS) ve bu teoriye dayandırılarak geliştirilmiş olan müdahale programı bu çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenmede etkin rolü olan bilişsel işlemler tanıtılırken teorik bilgiler pratik uygulama örnekleri ile birleştirilmekte ve bilişsel işlem temelli bir program oluşturulmaktadır. Programın içeriğini oluşturan bu bilişsel işlemler şu şekilde tanımlanabilir:

Planning (Planlama): “Planlama”ya dayalı bilişsel işlemlerin bileşenleri ile sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi, bilişsel farkındalık ve üst biliş desteklenebilmekte ve akademik alanda performansa dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla öğrencilerin akademik sembol kullanma performanslarını destekleyen etkinlikler ile akademik çalışmalar sırasında hız ve güç dengesinin kurulumu için yapılandırılmış etkinlik örnekleri sunulmaktadır.

Attention (Dikkat); Õğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlemi dikkat ve bileşenleri oluşturmaktadır. İfadesel dikkat, algısal dikkat ve dikkatteki devamlılık başta olmak üzere seçicilik, odaklaşma ve uyarım eşik değerleri üzerine yürütülen çalışmalar akademik performansa yansımaktadır.

Simultaneous Processing (Eşzamanlılık): Õğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlemdir. Bu bilişsel işlemin bileşenlerinin (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme) akademik alanda etkin kullanımı için faaliyet örnekleri sunulmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin görsel ve sözel içerikli uyaranları analitik ilişkilendirmelerle kullanabilmesi, simgesel açıklamaları imgesel tanımlamalara dönüştürebilmesi  hedeflenmektedir.

 

Successive Processing (Ardıllık): Hafızanın etkin kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlemi temsil eder. Ardıl bilişsel işlemi temsil eden faaliyetlerle sözel içerikli uyaranların kısa süreli hafızada bir bütünlük içinde kullanılabilmesi hedeflenilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Tamer ERGİN (Eğitimci)

Doktora derecesini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.  Bireysel farklılıklara uygun sınıf içi etkinlikler konusunda ilköğretim sınıf öğretmenlerine yönelik seminer çalışmaları, düşünme becerileri eğitim programları seminer çalışmaları, yaratıcılık dersi için seminer çalışmaları, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için seminer çalışmaları, okul olgunluğu ve okula hazırlık programlarını destekleme konularında seminer çalışmaları ve okullara danışmanlık hizmetleri vermektedir.