Rehber öğretmene nöbet zorunluluğu

Taslağı ortaya çıktığı günden beri tartışmalara neden olan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerine nöbet tutma, sınavlarda görev alma şartı getirildi. Bu görevlerin öğrencilerin rehber öğretmene olan güvenini sarsacağını söyleyen eğitimciler, “Kaygılarımızın hiçbiri dikkate alınmamış” diyerek yönetmeliğe tepki gösterdi.

Rehber öğretmene nöbet zorunluluğu

Çok tartışılan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Rehberlikçiler, karşı çıktıkları şekilde yönetmeliğin yayınlanmasına “Kaygılarımızın hiçbiri dikkate alınmamış” diyerek tepki gösterdi. Yeni yönetmeliğe göre, rehber öğretmene de okulda nöbet tutma zorunluluğu getirildi. Yönetmelikte rehber öğretmenin görevleri maddesinde, “Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar” ifadesi yer aldı. Nöbet tutmanın disiplin demek olduğunu ifade eden eğitimciler, öğrencinin bu durumda kendisini öğretmenine açamayacağı, sorunlarını rahat ifade edemeyeceği iddiasında. Rehberlik öğretmenleri, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilecek. Yeni yönetmelikte ‘psikolojik danışman’ ibaresinin çıkarılması da eleştirilen bir başka konu.

AİLE REHBERLİĞİ KAPSAMINDA EV ZİYARETİ

İl milli eğitim müdürlüklerinde, rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulacak. Ayrıca aileyle işbirliğinin artırılması amacıyla aile rehberliği kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, eğitim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına eklendi. Eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri de ziyaret edecekler.

Yeni düzenlemede hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin de hükümler yer aldı. Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara bu uygulamalar rehberlik servisi tarafından yerine getirilecek. Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri kurulacak.

MESLEĞİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÜRÜTMEMİZE ENGEL OLACAK

Ali Erdoğan (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Sekreteri):

Yönetmelik, psikolojik danışmanlık ve rehberlikle bağdaşmayan, mesleğin özünü icra etme konusunda sıkıntı yaratabilecek, yanlış yorumlanabilecek birtakım maddelerle çıkarıldı. Rehberlik servisinde çalışanlar doğrudan bir öğretmenlik mesleğini yerine getirmiyorlar, bir ruh sağlığı hizmeti, danışmalık yerine getiriyorlar. Bu hizmetin psikolojik danışma dediğimiz kısmı geri plana ittiğini, yönetmelikte genel anlamda yer verilmediğini gördük. Bu ciddi eksiklik. PDR servisinde öğrencinin daha özgür, daha rahat olması gerekir. Öğretmene nöbet görevi, sınavlarda görev gibi birtakım işler tanımlanmış. Bunların rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla bağdaşmadığını söylemiştik. ‘Aile ziyaretleri yapar’ şartı getirilmiş. Bu nasıl yapılacak, belirtilmemiş. Bunlara itiraz etmiştik. Bu haliyle yönetmeliğin bir işlevi olmayacak. Mesleği sağlıklı, verimli, etkili şekilde yürütmemize engel olacak.

PSİKOLOJİK YARDIM HİZMETİ YOK SAYILIYOR

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı):

Özellikle psikolojik danışma ve rehberlik kavramının yönetmelikte bahsedilmediği ve rehberlik hizmetinin ana işlevinin göz ardı edildiği görülüyor. Öğrencilere ücretsiz verilen psikolojik yardım hizmeti yönetmelikle yok sayıldı. Rehberlik personeline nöbet, etüt, boş derslere girme gibi erk ve statü sağlayacak görevlerin verilmesi hizmetin temel kaynağını ve süreci olumsuz etkileyecek. Uzmanların öğrenciyle güvene dayalı iletişim kurma sürecini yok edecek. Ülkemizde çocuk suçlarının büyük çoğunluğunu ortaya çıkaran rehberlik personeli ve bunu sağlayan da psikolojik danışma hizmeti. Ancak yönetmelikte rehberlik personeli disiplin sağlayıcı konuma getirilmiş, çağdaş eğitim sisteminin en önemli boyutu olan öğrenci kişilik hizmetleri büyük bir yara aldı. Ayrıca 25 bin rehberlik personelinin özlük hakları bu yönetmelikle yok sayıldı. Bunun acilen gözden geçirilmesi ve kanunlara, çağdaş eğitim sistemine uygun şekilde revize edilmesi gerek. Bu haliyle psikolojik danışma ve rehberlik ilkelerine aykırı ve mesleğin ruhuyla bağdaşmıyor.

KAYNAK: http://www.hurriyet.com.tr/rehber-ogretmene-nobet-zorunlulugu-40641631