RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI TOPLANTISI 24 MART 2017

Ruh sağlığı yasa tasarısına ilişkin olarak 24 Mart 2017 Cuma günü toplanıldı. Toplantı değerli meslektaşımız Aydın milletvekili Deniz DEPBOYLU’nun ev sahipliğinde, Derneğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGE (öğleden sonra katıldı), Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma ZENGİN, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. E. Timuçin ORAL ve Ejder YILDIRIM, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK, Prof. Dr. Ayşe YALIN ve Prof. Dr. Nesrin ŞAHİN, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU ve Doç. Dr. Esra GÜNEY, Psikiyatri Hemşireleri Derneği temsilcileri Doç. Dr. Nermin GÜRHAN ve Yrd. Doç. Dr. Meltem MERİÇ, Özel Eğitimciler Derneği Başkanı Ercan KARACA, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah ÖZBAY ve Esin BOYRAZ POLAT, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Nurper ÜLKÜER ve Deniz SAMYELİ’nin katılımıyla yapıldı.
Toplantıda tanımlar, ruhsal sorunu olan kişilerin hakları ile koruyucu, önleyici ve geliştirici ruh sağlığı hizmetleri bölümü üzerinde çalışıldı. Derneklerden gelen öneriler ele alındı. Bir sonraki toplantıda mahremiyet ve Ruh Sağlığı Hizmet ve Tedavi Kurumları bölümü üzerinde çalışılmasına ve tarihin WhatsApp ortamında netleştirilmesine karar verildi.
Önümüzdeki buluşma için yapılacak hazırlıkları konuşmak üzere komisyonumuz kısa bir toplantı yaptı. O gün konuşulanlar değerlendirildi ve yol haritası çizildi.
Sayın vekilimiz Deniz DEPBOYLU’ya ev sahibeliği ve katkıları, komisyon üyesi değerli meslektaşlarımız Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma ZENGİN’e etkin katılımları, ruh sağlığı alanında çalışan meslek örgütlerinin temsilcilerine olumlu ve verimli işbirlikleri için teşekkür ederiz.