Son Değişikliklere Göre YGS-2013 Testlerin Konu Dağılımları

YGS-2013 TESTLERİN KONU DAĞILIMLARI

TÜRKÇE (40 Soru)

1    Cümlede Anlam

2    Paragraf

3    Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem

4    Sözcüğün Yapısı

5    Cümlenin Öğeleri

6    Fiil Çatısı

7    Cümle Çeşitleri

8    Anlatım Bozuklukları

9    Ses Bilgisi

10  Yazım Kuralları

11  Noktalama İşaretleri

12  İletişim

13  Dil Kültür

14  Dillerin Sınıflandırılması

15  Sözcükte Anlam

TARİH (15 Soru)        

1    Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

2    İlk Uygarlıklar

3    İlk Türk Devletleri

4    İslam Tarihi ve Uygarlığı

5    Türk İslam Devletleri

6    Türkiye (Anadolu) Tarihi

7    Beylikten Devlete (1300 – 1453)

8    Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)

9    Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)

10  Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)

11  En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922 )

12  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler

13  Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi

14  Erzurum ve Sivas Kongreleri

15  Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

16  Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali

17  I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması

18  Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

19  Lozan Antlaşması

20  Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

21  Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri

22  Atatürk Devrimleri

23  Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler

24  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

COĞRAFYA (12 Soru)

1    Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum

2    Dünyanın Hareketleri

3    Harita Bilgisi

4    İklim Bilgisi

5    İç ve Dış Kuvvetler

6    Beşeri Coğrafya

7    Ekonomik Faaliyet Türleri

FELSEFE (8 Soru)

1    Felsefeye Giriş

2    Bilgi Felsefesi

3    Bilim Felsefesi

4    Varlık Felsefesi

5    Ahlak Felsefesi

6    Siyaset Felsefesi

7    Estetik

8    Din Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ (5 Soru)

1    Din Kültürü

MATEMATİK (30 Soru)

1    Sayılar

2    Basamak Kavramı

3    Taban Aritmetiği

4    Bölme-Bölünebilme

5    OBEB-OKEK

6    Rasyonel Sayılar

7    Sıralama-Basit Eşitsizlikler

8    Mutlak Değer

9    Üslü İfadeler

10  Köklü İfadeler

11  Oran-Orantı

12  Denklem Çözme

13  Problemler

14  Mantık

15  Kümeler

16  Bağıntı-Fonksiyon

17  İşlem-Modüler Aritmetik

18  Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

GEOMETRİ ( 10 Soru)

1    Temel Kavramlar-Doğruda Açı

2    Üçgende Açı

3    Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)

4    Üçgende Alan

5    Üçgende Benzerlik

6    Açıortay-Kenarortay

7    Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

8    Çokgenler

9    Çember-Daire

10  Katı Cisimler

11  Doğrunun Analiyiği

12  Noktanın Analitiği

13  Simetri-Döndürme

FİZİK (14 Soru)

1    Fiziğin Doğası

2    Vektör-Kuvvet-Denge

3    Basit Makineler

4    Ağırlık Merkezi

5    Doğrusal Hareket

6    İş-enerji

7    Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)

8    Basınç

9    Sıvıların Kaldırma Kuvveti

10  Katı ve Sıvılarda Genleşme

11  Isı-Sıcaklık

12  Elektrostatik

13  Elektrik Akımı

14  Manyetizma

15  Işık Bilgisi

16  Mercekler-Aynalar

17  Ses-Uzay

KİMYA (13 soru)

1    Kimyanın Gelişimi

2    Bileşikler

3    Kimyasal Değişimler

4    Karışımlar

5    Hayatımızdaki Kimya

6    Madde ve Özellikleri

7    Atomun Yapısı

8    Periyodik Cetvel

9    Kimyanın Temel Kanunları

BİYOLOJİ (13 Soru)

1    Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma

2    Canlıların Ortak Özellikleri

3    Canlıların Temel Bileşenleri

4    Hücrenin Yapısı

5    Hücre Zarında Madde Alışverişleri

6    Nükleik Asitler

7    Protein Sentezi

8    Enzimler

9    Canlıların Sınıflandırılması

10  Ekoloji

11  Solunum-Fotosentez

12  Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri

13  Kalıtım-Evrim

14  Bitkiler

15  Vücudumuzdaki Sistemler

16  Duyu Organları