Toplumsal Travma ve Sahada Çalışma

Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi, Dezavantajlı Gruplarla Çalışma Birimi, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimimize verilen “Toplumsal Travma ve Sahada Çalışma” adlı eğitimimiz Uzm. Psk. Dan. Sevgi MANDAN tarafından gerçekleştirildi.