Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk PDR Derneği Şubeleri Genel Kurulları tüzüğümüz gereği iki yılda bir gerçekleştirilir. Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu sekizinci “Olağan Genel Kurulu” ‘nu 2 Aralık 2017 tarihinde yapma kararı almıştır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda tüzüğümüzün 25. Maddesi* gereğince asil üye kaydı bulunan meslektaşlarımızın katılımıyla ve çoğunluk aranmaksızın 9 Aralık 2017 tarihinde aşağıda belirtilen yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Program 

Tarih                      : 2 Aralık 2017 / 9 Aralık 2017

Yer                         : Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü, Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak, No: 4 – 6, 34353 Beşiktaş,

İSTANBUL / TÜRKİYE,  A 201 Salonu

Saat                        : 14.00-16.00

 

Gündem

1) Açılış ve Saygı Duruşu

2) Divan Kurulunun Oluşturulması.

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması.

4) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Oylanması.

5) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçimi.

6) Dilek ve Temenniler.

7) Kapanış.

İletişim

Yeşim Çelebi        Türk PDR Derneği İstanbul Şube Yönetim Asistanı. ygoksin@gmail.com  /

GSM                       0532 134 53 96, 0532 640 51 82, T. 0212 351 00 60/158 dh.

Dernek web          : turkpdristanbul@gmail.com

Dernek mail          : www.turkpdristanbul.com

*Madde 25: Şube Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı

Şube Genel Kurulu bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.