Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu BASIN Açıklamasına Davet

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu

BASIN Açıklamasına Davet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal önderimizin kaybını andığımız bu güne yeni bir kayıp eklenmiştir.

Yeni Yönetmeliğin yaşama geçmesiyle, yarım yüzyılı aşkın Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin eğitim sistemine getirdiği tüm kazanımlar yitirilmiştir. Hizmetlerimizi tanımlayan Yönetmelikte, psikolojik danışma tanımı kalmış, ancak okul psikolojik danışman ve rehberi adı ortadan kaldırılarak, “rehberlik öğretmeni” “rehberlik personeli” genel ibareleri kullanılmıştır. Böylece yıllardır karşı durduğumuz kadrolarımıza alan dışı atamalara yasal zemin yaratılmıştır.

Ayrıca rehberlik hizmetlerine sınav gözetmenliği, nöbet gibi ek görevler konularak mesleki kimliğin ortadan kaldırılmasının yolu açılmıştır.

Bu haliyle yeni yönetmelik mesleki kabul çerçevemiz dışındadır.

Bu yönetmelikle okullarda yaşanıp psikolojik etki boyutları taşıyan her türlü adli ve idari olayların ortaya çıkarılması, sıklıkla yaşanan şiddet ve cinsel istismar, akran baskısı, uyuşturucu bağımlılığı, intihar eylemi gibi acil konularda okul içindeki tek psikolojik destek anlamına gelen öğrenci kişilik hizmetleri okul sisteminden silinmiştir. Artık anılan kadrolara formal eğitimi belirsiz atama yapılabilecektir.

Bu kapsamda toplumun eğitimle ilgili tüm kesimlerine seslenmek istiyoruz. Tüm PDR camiası birlik ve tek yürek olarak yeni yönetmeliğin uygulanmasına karşı duruyoruz. Tüm meslektaşlarımıza, kardeş  meslek grubu mensubu arkadaşlarımıza, anne babalara, ulusal basınımızın yazılı ve görsel camiasına, eğitim yazarlarına gelin okullarda güvenlik supabı işlevi görmekte olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin mesleki sınırlar çerçevesinde devamına destek verin diyoruz.

Saygılarımızla.

 

Tarih 6.12.2017

Saat. 18.00

Yer. Dikilitaş mh. Ayazmadere cd. No 12 Kat 5 Akşit Plaza Beşiktaş Belediyesi İnovasyon Merkezi