ÜNİVERSİTELER SOSYAL MECRAYI KEŞFETTİ!

2010-2011’de Türkiye’de, yasası çıkmış ve kuruluşu tamamlanmış,

103 Devlet, 62 Vakıf, 7 Vakıf-MYO, 7 KKTC, 5 Askeri ve 1 Polis Akademisi toplam 185 yükseköğretim kurumu var.

Bu kurumlar, akademik kadroları, çalışanları, öğrencileri, mezunları, tüm kamuoyu ve adayları için iletişim, bilgi aktarma, üniversite içi haberleşme, etkinlik-yayın-çalışma duyurusu ve tanıtım gibi bir çok amaçlarla internet ortamını kullanıyor.

Doğal olarak, en yaygın olanı web siteleri. Öğrenci almaya başlamamış 1 devlet ve 2 vakıf üniversitesi dışında tümünün web sitesi var.

Ancak işin ilginç yanı, web sitesi kullanan üniversitelerin bazılarının sitelerinde iletşim için email adresleri yer almamış (Tablo 1).

Yer almayan üniversite sayısı toplamda 42 (%22,70). Devlette 26 (%25,24), Vakıflarda 9 (%14,52), Vakıf-MYO’larda 3 (%42,86), KKTC’de 2 (%28,57), Askeri’de 2 (%40).

Üniversiteler web siteleri yanında soyal mecraları da keşfetmeye başlamış. En yaygın kullanılanları facebook, twitter ve youtube.

Facebook’ta yer alan üniversite sayısı toplamda 78 (%42,16). Devlette 26 (%25,24), Vakıflarda 46 (%74,19), Vakıf-MYO’larda 4 (%57,14), KKTC’de 2 (%28,57 (Tablo 2)

Twitter’ı kullanan üniversite sayısı toplamda 72 (%38,92). Devlette 25 (%24,27), Vakıflarda 41 (%66,13), Vakıf-MYO’larda 4 (%57,14), KKTC’de 2 (%28,57 (Tablo 3)

Youtube’ta yer alan üniversite sayısı toplamda 30 (%16,22). Devlette 10 (%9,71), Vakıflarda 18 (%29,03), KKTC’de 2 (%28,57 (Tablo 4)

Bu veriler üniversitelerin web sitelerinde duyurdukları resmi sayfalar esas alınarak derlenmiştir. Öğrenciler tarafından açılan birçok resmi olmayan üniversite facebook, twitter ve youtube hesapları var.

Yavaş yavaş Linkedin’de de yer almaya başlayan üniversiteler de var.

Üniversiteler şimdilik sosyal mecraları amatörce kullansalar da yakında bu işin uzmanlarını istihdam etmek durumunda kalacaklar gibi görünüyor.

 

Tablo 1: Üniversiteler ve Webde Email

EMAİL

KULLANAN % KULLANMAYAN %
DEVLET ÜNİ. 103 77 74,76 26 25,24
VAKIF ÜNİ. 62 53 85,48 9 14,52
VAKIF-MYO 7 4 57,14 3 42,86
KKTC 7 5 71,43 2 28,57
ASKERİ 5 3 60,00 2 40,00
POLİS 1 1 100,00   0,00
185 143 77,30 42 22,70

 

Tablo 2: Üniversiteler ve Facebook

SAYI

FACEBOOK

KULLANAN % KULLANMAYAN % WEBDE DE DUYURAN %
DEVLET ÜNİ. 103 26 25,24 77 74,76 26 25,24
VAKIF ÜNİ. 62 46 74,19 16 25,81 46 74,19
VAKIF-MYO 7 4 57,14 3 42,86 4 57,14
KKTC 7 2 28,57 5 71,43 2 28,57
ASKERİ 5   0,00 5 100,00   0,00
POLİS 1   0,00 1 100,00   0,00
185 78 42,16 107 57,84 78 42,16

 

Tablo 3: Üniversiteler ve Twitter

TWİTTER

KULLANAN % KULLANMAYAN % WEBDE DE DUYURAN %
DEVLET ÜNİ. 103 25 24,27 78 75,73 25 24,27
VAKIF ÜNİ. 62 41 66,13 21 33,87 41 66,13
VAKIF-MYO 7 4 57,14 3 42,86 4 57,14
KKTC 7 2 28,57 5 71,43 2 28,57
ASKERİ 5   0,00 5 100,00   0,00
POLİS 1   0,00 1 100,00   0,00
185 72 38,92 113 61,08 72 38,92

 

Tablo 4: Üniversiteler ve Youtube

YOUTUBE

KULLANAN % KULLANMAYAN % WEBDE DE DUYURAN %
DEVLET ÜNİ. 103 10 9,71 93 90,29 10 9,71
VAKIF ÜNİ. 62 18 29,03 44 70,97 18 29,03
VAKIF-MYO 7   0,00 7 100,00   0,00
KKTC 7 2 28,57 5 71,43 2 28,57
ASKERİ 5   0,00 5 100,00   0,00
POLİS 1   0,00 1 100,00   0,00
185 30 16,22 155 83,78 30 16,22