Yükseköğretim Kurulu Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans programlarının güncellenmesi amacıyla 17-18 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenecek çalıştay hakkında bilgi alan Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’ı aramıştır. YÖK’ün çalıştay listesinde Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN, Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU, Doç. Dr. Şerife TERZİ, Doç. Dr. Firdevs ÇAKAR, Yrd. Doç. Dr. Hasan EŞİCİ bulunmaktadır. Prof. Dr. Filiz BİLGE başta psikolojik danışmanların meslek örgütü olan Derneğimizin, bunun yanı sıra daha önce konu ile ilgili çalışmalar yapmış hocalarımızın ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Ana Bilim Dalı Başkanlarının çalıştayda yer alması gerekliliğini ifade ederek talepte bulunmuştur. Öncelikle bu talebi kabul ederek Prof. Dr. Filiz BİLGE, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN ve Prof. Dr. Mehmet GÜVEN’e davet yazısı gönderen Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’a teşekkür ederiz. Yoğun programlarına rağmen bu çalıştaya katılmayı kabul eden Prof. Dr. Süleyman DOĞAN ve Prof. Dr. Mehmet GÜVEN hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çalıştaya YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı temsilcileri de davet edilmiştir.
Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN’ın moderatörlüğünde yapılan çalıştayda katılımcılar, öncelikle programın güncellenme gerekçesi, program taslağının oluşturulmasında izlenen yöntem, program ön hazırlık çalışmalarında PDR alanının temsiliyetinde yaşanan sıkıntılar, 6-8 Ekim 2016 tarihleri arasında YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda taslak program konusunda yapılan çalışmalar ve orada alanın yeterince temsil edilmemesi konusunda düşüncelerini ve duygularını ifade etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları YÖK tarafından gönderilen taslaktan çok daha önce hazırlanmış olan programlardan yararlanılması, lisans programımızın diğerleri gibi bir öğretmenlik programı olarak görülmeyip psikolojik danışman yeterliklerinin temel alması ve bu bağlamda Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından kabul edilen RPD Lisans Eğitimi Standartlarından yararlanılarak bir taslak program oluşturulması üzerinde anlaşmıştır. Taslak programın 10 Nisan 2017 tarihine kadar olgunlaştırılarak YÖK’e teslim edilmesinin beklendiği ifade edilmiş ve Antalya’da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin ikinci gününde yapılacak çalıştaylarda diğer 24 program gibi RPD taslak programının da ele alınacağı belirtilmiştir.
Çalıştay katılımcılarına, başta Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK olmak üzere AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi RPD Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine emekleri, özverileri ve katkıları için çok teşekkür ederiz. Çalıştaylara ev sahibeliği yapan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fatma BIKMAZ’a çok teşekkürler.